JASON MAGAZINE, JAARGANG 41 (2016), NUMMER 2: BARRIERS

Onder leiding van de nieuwe hoofd- en eindredactie is het nummer ‘Barriers’ uitgebracht. In de jaren ’90 leek de wereld af te stevenen op een utopische omgeving: muren vielenom en grenscontroles werden op veel plaatsen in de wereld opgeschort. Hoe anders is dat vandaag de dag? Wat betekent het opwerpen van nieuwe (en oude) muren voor de veiligheid in de wereld en voor de bewoners ervan? Dit nummer van JASON beoogt meer invulling te geven aan dit fenomeen.

Voor de oplettende lezer: vanaf dit nummer is de voertaal van het JASON Magazine hoofdzakelijk Engels! Lees hier het magazine!

Share this article

Newsletter

Join over 150,000 marketing managers who get our best social media insights, strategies and tips delivered straight to their inbox.