Category: Online Articles

Online Articles

STRUGGLE FOR POWER, GLORY TO UKRAINE

By Natalia Kadenko –

Ukrainians have always taken politics personally – their increasingly cynical political humour is a mark of a profound

Online Articles

LIBANON: KRUITVAT OF ASYLUM?

De bloedige burgeroorlog in Syrië raast nog steeds in haar volle verschrikking door. De oorlog heeft het land volledig verscheurd, maar zal het ook

Online Articles

VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN AFGHANISTAN

Interview met Khalil Wedad, stichting Samenwerking Afghanistan-Nederland (SAN)

Khalil Wedad, een amicale man van in de vijftig, woont met zijn vrouw en zoon