Magazine Archives

Our first issue of 2019 deals with STRATEGY, a timeless topic that is nonetheless extremely important in the current age of modern hybrid warfare. We will take you on a journey, from political influencing campaigns to cyber security strategies, cultural heritage destruction, and even space...

Oktober 2015 markeert het veertig-jarig bestaan van de Jong Atlantische Samenwerkingsorganisatie Nederland (JASON). Naast een grote conferentie in het Vredespaleis, viert de stichting dit met het uitbrengen van een speciaal Jubileumboek met contributies van o.a. Jens Stoltenberg (NAVO) en Bert Koenders (Minister van Buitenlandse...