ARCHIEF JASON MAGAZINE: JAARGANG 6-10 (1981-1985)

JASON Magazine, jaargang 10 (1985), nummer 6
Terug- en vooruitblik bij tweede lustrum JASON – Frank Caris
Wat is er met ‘de’ jeugd aan de hand – J.C.P.M. Vis
‘Mensen moeten zich niet blindstaren op ervaring’ – Robin Linschoten
Een Europese Defensie is nog geen realiteit – Ernesto H. Braam
Terug naar consensus in de buitenlandse politiek – Eric Janse de Jonge
Eindeloos onderhandelingen in VN-simulatiespel – Véronique Frinking
Nederland en het streven naar Europese veiligheid – Annelies Meybaum

JASON Magazine, jaargang 10 (1985), nummer 5
VN niet meer, dan Lidstaten ervan willen maken – P.R. Baehr
VN niet meer weg te denken uit onze wereld – Max van der Stoel
Is er voor de VN nog leven na de veertig? – K.E. Vosskühler
VN en ontwapening: weinige resultaten toch van groot belang – B. ter Haar
VN en de mensenrechten: op de lange duur toch resultaat – P.H. Kooijmans

JASON Magazine, jaargang 10 (1985), nummer 4
Van zes naar vijf, vier of nog minder? – Frank Caris en Dick Zandee
De rol van kernwapens in de NAVO-strategie – H. Korthuijs
Nederland moet voorlopig een kerwapentaak behouden – A. Stemerdink
Elk krijgsmachtonderdeel zijn eigen kernwapentaak – T. Frinking
Geen kernwapentaken op bondgenoten afschuiven – J. Voorhoeve
Nederland moet kernwapentaken onvoorwaardelijk opheffen – M. Stelling

JASON Magazine, jaargang 10 (1985), nummer 3
Sneeuw in Hakone – K.W. Radtke
Europa-Japan – D.J. Eppink
“Restricties zullen worden weggenomen” – Yoshida Kogyo K.K.
“Japanners zijn one-track minded” – Wisse Dekker
De Japanse buitenlandse politiek: van passiviteit naar engagement – P.N. Haafkens
Japan en de Russische machtspolitiek in het Verre Oosten – L.L.S. Bartalits
Japan, een uitdaging voor Europa? – L.J. Brinkhorst

JASON Magazine, jaargang 10 (1985), nummer 2
De CVSE-Mensenrechtenbijeenkomst te Ottawa, mei/juni 1985
Rede van minister Schoo over aspekten van het mensenrechtenprobleem
Rechten van de mens: mondiale of regionale bescherming? – Yvonne Klerk
“Nederlandse hulpverlening niet meer gericht op armoedebestrijding” – Jan Pronk
Sextoerisme: “I hate it, but I just need the money” – Jaap C. de Vries

JASON Magazine, jaargang 9 (1984), nummer 6/1
De buitenlandse politiek van Zweden; het dilemma van de gewapende neutraliteit – J.Q.Th. Rood
Veiligheidsbeleid in Denemarken – P.L. de Quant
Noorwegen in een nieuwe rol – T.F. Konst
De buitenlandse politiek van Noorwegen, rede van de Noorse Minister van Buitenlandse Zaken Svenn Stray voor de Storting op 5 december 1984
From Pax Russia to Pax Sovietica, Problems of Continuity and Change in Finnish Foreign Policy – Osmo Apunen
Finland en Finlandisering. Een voorbeeld voor de weg naar een “geëuropeaniseerd” Europa? – K.P. Tudyka
De supermachten en de wereldvrede, verslag van een JASON-SIB debat – Hans-Martien ten Napel
Gedragscodes voor ontwikkelingssamenwerking en bedrijfsleven – Wicher Smit en Leo van Velzen
Wat is goed voor de Derde Wereld: Multinationals? Een kritische kanttekening bij de (Nederlandse) partikuliere investeringen in ontwikkelingslanden – Fons van der Velden
Multinationals en de Nederlandse arbeidsmarkt – Piet Scheele

JASON Magazine, jaargang 9 (1984), nummer 5
Imperialisme van de supermachten – Wil Hout
“Vreedzame bedoelingen meer kans” – Sienie Strikwerda
Reagans Strategic Defence Initiative, tussen fantasie en werkelijkheid – Dick Zandee
Beleidsprocessen in de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten: de case van het milieubeleid – Ken Hanf
Parlementariërs over de VS en de SU – De Vries, Gualthérie van Weezel en Voorhoeve

JASON Magazine, jaargang 9 (1984), nummer 4
De wedloop naar het Witte Huis – G.A. Irwin en R.B. Andeweg
Een strijd om de ziel van het Zuiden en van Amerika, Helms versus Hunt – A. Lammers
Our Time Has Come …? – Govert Jan Bijl de Vroe
“Europeanen kunnen meer doen aan hun defensie” – Paul Bremer III
Nederland in Amerikaanse ogen, enkele beschouwingen over de Amerikaans-Nederlandse betrekkingen – J.H. Lubbers

JASON Magazine, jaargang 9 (1984), nummer 3
Meer Europese veiligheidssamenwerking zonder aantasting van het Atlantische Bondgenootschap – H. van den Broek
Verslag van de JASON Conferentie: Europa veilig; op eigen benen? – Pieter de Baan en Evert Jan Raven
Het Europese veiligheidsdebat: een inventarisatie – H.A. Schaper
Continuity and Change in the Atlantic Alliance: A European Point of View – Bert van Barlingen

JASON Magazine, jaargang 9 (1984), nummer 2
Beleid en Ideologie in de Volksrepubliek China – Geor Hintzen
De Volksrepubliek China en haar buurlanden – Ontwikkelingen en vooruitzichten – S. Landsbergen
De Chinese revolutie in een “struktureel perspektief” – Erik Tijdgat
Nederlandse belangen en beide China’s – Hans de Hoog
“Chinezen zijn mensen die betalen”! – Bram Peper

JASON Magazine, jaargang 9 (1984), nummer 1
Het IMF: waartoe dient het en hoe werkt het? – H. Visser
Bankkredieten en exportmogelijkheden: onmisbaar voor de oplossing van de schuldenproblematiek – H.J. Witteveen
Wat zou het gevolg van schuldkwijtschelding voor de wereldeconomie zijn? – S.C. Bischoff
De banken en de schulden van de ontwikkelingslanden – C. de Pee
Jorge Fontanals, Argentijns econoom: “Niet de omvang van de schuld is zo dramatisch” – J.J. Teunissen
Schuldenlast van Oost-Europa valt wel mee – E. Dirksen
Oman, een uitzonderlijk land – Maurits Dolmans

JASON Magazine, jaargang 8 (1983), nummer 6
Frans-Nederlandse betrekkingen: overbrugbare tegenstellingen – B.P.L. Steens
De clan van Mitterand – H. Blaisse
Verslag van een ontmoeting met Mikhail Ozerov – E. Tijdgat en E.J. Raven
De beslissing viel ‘s nachts: verslag JASON Simulatiespel – D. Zandee en J. van der Velde

JASON Magazine, jaargang 8 (1983), nummer 5
De ontwikkeling van het Interkerkelijk Vredesberaad – J.E. van Veen
De vredesbeweging ICTO – R. Jobse
“Zo was er het concilie dat de kruisboog wilde verbieden als een Gode onwelgevallig wapen” – Bart Tromp
De invloed van de Nederlandse kerken op de West-Europese defensie – P.B.R. de Geus
De Bijbel over geweld en vrede – J. Douma
Publieke opinie, de kerken en buitenlandse politiek – Maurits Dolmans
‘Het Doel en de Middelen’. Waarover gaat de interne discussie binnen ‘De Nederlandse Vredesbeweging’? – Maurits Dolmans
European Institute for Security Matters – Dick Zandee en Maurits Dolmans
Naar een Europees veiligheidsbeleid? – Dick Zandee

JASON Magazine, jaargang 8 (1983), nummer 4
Ethiek versus politiek? – H.R. van Gunsteren
De dominee en de koopman: samen aan een sobere dis – C.D. de Jong
Macht en ethiek in de internationale politiek – J. van Houwelingen
Een pragmatisch buitenlands beleid – R.B. Soetendorp
Idealisme en realisme in het Nederlands buitenlands beleid – J.J.C. Voorhoeve
Nederland niet gebaat bij neutraliteitspolitiek – H. van den Broek
De ‘Realpolitik’ van Henry Kissinger – Erik Tijdgat

JASON Magazine, jaargang 8 (1983), nummer 3
Politieke cultuur en democratie in Duitsland – Friso Wielenga
Partij-politiek in West-Duitsland van Adenauer tot en met Kohl – Arjen van Rijn
Duitsland in West en Oost: de historische achtergronden van de deling – Hans den Brabander
De Ostpolitik van de Bondrepubliek Duitsland – Dick Zandee
De kanselier over buitenlandse politiek – Helmut Kohl
Naar een nieuwe NAVO-strategie? – Pieter de Baan
Buitenlandse politiek en Buitenlandse Handel – Geert van Loon
1982/1983: keerpunt van Westerse veiligheid? – Rien Geurtsen

JASON Magazine, jaargang 8 (1983), nummer 2
Het thema in kaart – G.W.F. Vigeveno
Naar een nieuwe NAVO strategie? Moet de Flexible Response worden aangepast? – R. Groot en S. Singelsma
Defensie zonder kernwapens in West-Europa – E. Boeker
“Improve our conventional capabilities” – Bernard W. Rogers
Het offensief in het militaire denken van de Sovjet-Unie – P.M.E. Volten
Sociale verdediging – een dagdroom? – A.P. Schmid
Een contextuele oriëntatie op het gebied van oorlog en vrede – G.K. Timmerman

JASON Magazine, jaargang 7 (1982), nummer 6/1
Dutch Contribution to NATO – A.J. Slichting
The Current State of American-European Relations: How Troubled is Our Atlantic Partnership? – A. van Staden
Dutch Infrastructure for Aircraft Research and Development – J. Cornelis
The Two-way Street, Which Way to Go? – Chr. Sanders
Philips and the World-wide Competition – A.E. Pannenborg
Attitudes of the Netherlands and the European Dimension – K.G. de Vries
The European Dimension in the West-West Relations – F.A.M. Alting von Geusau
Impressions from Washington – Dick Zandee

JASON Magazine, jaargang 7 (1982), nummer 5
Diplomaten als kaasverkopers? – L. Doorn
Enkele aspecten van ontwikkelingssamenwerking en buitenlands beleid vanuit het gezichtspunt van de vakbeweging – Johan van Rens
Het Nederlandse overheidsbeleid inzake wapenexport – B.P.J.G. Kerstens
Economische dwangmaatregelen: een illusoire politiek? – Evert-Jan Raven
Gas uit Siberië, achtergronden van een explosieve situatie – Maurits Dolmans
Cuba in Latijns-Amerika II

JASON Magazine, jaargang 7 (1982), nummer 4
Latijns Amerika: de weerbarstige revolutie – Piet Nelissen
Van slavernij tot multinationals, historische achtergronden van de onderontwikkeling in Latijns-Amerika – L. Schellekens
Amerikaans-Europese mededinging in het Caraïbisch gebied – Erik-Jan Hertogs
Nederland en Latijns-Amerika: feiten en meningen – A.E. van Niekerk
Cuba in Latijns-Amerika – W.V. Cohen Stuart
El Salvador – Ronan L.A. Tynan
De Verenigde Naties over ontwapening: indrukken van een teleurstellende zitting – Bert Kreemers

JASON Magazine, jaargang 7 (1982), nummer 3a
Introduction – Maurits Dolman
The Netherlands as a Guide
A Guide Belongs to a Group – J.L. Heldring
The Rôle of The Netherlands in International Politics – M. van der Stoel
Will Cooperation Endure? The Future of European-American Relations – F.A.M. Alting von Geusau
A Letter from a Transatlantic Friend – James E. Dougherty

JASON Magazine, jaargang 7 (1982), nummer 3
Bedreigingen voor Westerse belangen buiten het NAVO Vedragsgebied: problemen en opties – Karel E. Vosskühler
Leven en overleven – B. de Gaay Fortman
Nederland en militair optreden buiten het NAVO Verdragsgebied – Majoor Groot
“Eigenbelang is niet in ons belang” – Biegel
Conclusie met betrekking tot de VN-studie inzake kernwapens – H. van Mierlo
JASON-delegatie bezoekt BAY-seminar – Dick Zandee

JASON Magazine, jaargang 7 (1982), nummer 2
De buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie in de Brezjnev-era – A.P. van Goudoever
Binnenlandse aspecten van het buitenlandse beleid van de Sovjet-Unie – R.Th. Jurrjens
“Een socialistisch verbond van een hoger type?” – Ben de Jong
De Amerikaanse visie – Haig
De gebeurtenissen in Polen – Vladimir Katin
JASON-scholierenconferentie – Dick Zandee

JASON Magazine, jaargang 6 (1981), nummer 6/1
Amerika en Europa en de frustraties der geschiedenis – A. Lammers
Will Cooperation Endure? The Future of European-American Relations – F.A.M. Alting von Geusau
Kunnen economische tegenstellingen de NAVO ondermijnen? – C.D. de Jong
Naar een zelfstandiger Westeuropese politiek – Relus ter Beek
VS-Europa: teleurstelling en waakzaamheid – J.D. Blaauw
Onder hetzelfde dak, maar niet eten uit dezelfde ruif – J.S.L. Gualthérie van Weezel
Een crisis in de verhouding Verenigde Staten – West-Europa? – H.A. Schaper
“Divergence between US and Western Europe: Only a Shadow on the Horizon – Deyess
Impressies uit Moskou – L.J. Brinkhorst

JASON Magazine, jaargang 6 (1981), nummer 5
“Vervlechting bewapening en wapenbeheersing wenselijk en mogelijk” – W.F. van Eekelen
“Een Europese kernmacht: het middel erger dan de kwaal?” – H. Vredeling
“Grote mogendheden weinig belang bij ontwapening en ontspanning” – M.J. Faber
Verslag van forumdiscussie
De rol van Nederland bij de kernontwapening – M. van der Stoel
Politieke affiches – M.F. Le Coultre

JASON Magazine, jaargang 6 (1981), nummer 3
De historische betrekkingen tussen Nederland en Spanje – J.A. Fortuin
De laatste jaren van het Franquisme – L.S. Egas y Trigo
Una democracia vigilada: Spanje na de “staatsgreep” – P.J. Mulder
De buitenlandse politiek van het “nieuwe” Spanje – K.V.A. van Spronsen
De “nationalismen” binnen de Spaanse natie – F. Carrasquer

JASON Magazine, jaargang 6 (1981), nummer 2
Kamer en buitenlands beleid: consensus of controverse? – G.M. de Vries
Verkiezingsprogramma PvdA – A. Stemerdink
D’66 en de buitenlandse politiek – D.K.J. Tommel
Vrede, veiligheid en samenwerking in het CDA-program – A.M. Oostlander
Eenheid in de VVD – A. Ploeg
A letter from a Transatlantic friend – James E. Dougherty

Share this article

Newsletter

Join over 150,000 marketing managers who get our best social media insights, strategies and tips delivered straight to their inbox.