ARCHIEF JASON MAGAZINE: JAARGANG 6-10 (1981-1985)

JASON Magazine, jaargang 10 (1985), nummer 6
Terug- en vooruitblik bij tweede lustrum JASON – Frank Caris
Wat is er met ‘de’ jeugd aan de hand – J.C.P.M. Vis
‘Mensen moeten zich niet blindstaren op ervaring’ – Robin Linschoten
Een Europese Defensie is nog geen realiteit – Ernesto H. Braam
Terug naar consensus in de buitenlandse politiek – Eric Janse de Jonge
Eindeloos onderhandelingen in VN-simulatiespel – Véronique Frinking
Nederland en het streven naar Europese veiligheid – Annelies Meybaum

JASON Magazine, jaargang 10 (1985), nummer 5
VN niet meer, dan Lidstaten ervan willen maken – P.R. Baehr
VN niet meer weg te denken uit onze wereld – Max van der Stoel
Is er voor de VN nog leven na de veertig? – K.E. Vosskühler
VN en ontwapening: weinige resultaten toch van groot belang – B. ter Haar
VN en de mensenrechten: op de lange duur toch resultaat – P.H. Kooijmans

JASON Magazine, jaargang 10 (1985), nummer 4
Van zes naar vijf, vier of nog minder? – Frank Caris en Dick Zandee
De rol van kernwapens in de NAVO-strategie – H. Korthuijs
Nederland moet voorlopig een kerwapentaak behouden – A. Stemerdink
Elk krijgsmachtonderdeel zijn eigen kernwapentaak – T. Frinking
Geen kernwapentaken op bondgenoten afschuiven – J. Voorhoeve
Nederland moet kernwapentaken onvoorwaardelijk opheffen – M. Stelling

JASON Magazine, jaargang 10 (1985), nummer 3
Sneeuw in Hakone – K.W. Radtke
Europa-Japan – D.J. Eppink
“Restricties zullen worden weggenomen” – Yoshida Kogyo K.K.
“Japanners zijn one-track minded” – Wisse Dekker
De Japanse buitenlandse politiek: van passiviteit naar engagement – P.N. Haafkens
Japan en de Russische machtspolitiek in het Verre Oosten – L.L.S. Bartalits
Japan, een uitdaging voor Europa? – L.J. Brinkhorst

JASON Magazine, jaargang 10 (1985), nummer 2
De CVSE-Mensenrechtenbijeenkomst te Ottawa, mei/juni 1985
Rede van minister Schoo over aspekten van het mensenrechtenprobleem
Rechten van de mens: mondiale of regionale bescherming? – Yvonne Klerk
“Nederlandse hulpverlening niet meer gericht op armoedebestrijding” – Jan Pronk
Sextoerisme: “I hate it, but I just need the money” – Jaap C. de Vries

JASON Magazine, jaargang 9 (1984), nummer 6/1
De buitenlandse politiek van Zweden; het dilemma van de gewapende neutraliteit – J.Q.Th. Rood
Veiligheidsbeleid in Denemarken – P.L. de Quant
Noorwegen in een nieuwe rol – T.F. Konst
De buitenlandse politiek van Noorwegen, rede van de Noorse Minister van Buitenlandse Zaken Svenn Stray voor de Storting op 5 december 1984
From Pax Russia to Pax Sovietica, Problems of Continuity and Change in Finnish Foreign Policy – Osmo Apunen
Finland en Finlandisering. Een voorbeeld voor de weg naar een “geëuropeaniseerd” Europa? – K.P. Tudyka
De supermachten en de wereldvrede, verslag van een JASON-SIB debat – Hans-Martien ten Napel
Gedragscodes voor ontwikkelingssamenwerking en bedrijfsleven – Wicher Smit en Leo van Velzen
Wat is goed voor de Derde Wereld: Multinationals? Een kritische kanttekening bij de (Nederlandse) partikuliere investeringen in ontwikkelingslanden – Fons van der Velden
Multinationals en de Nederlandse arbeidsmarkt – Piet Scheele

JASON Magazine, jaargang 9 (1984), nummer 5
Imperialisme van de supermachten – Wil Hout
“Vreedzame bedoelingen meer kans” – Sienie Strikwerda
Reagans Strategic Defence Initiative, tussen fantasie en werkelijkheid – Dick Zandee
Beleidsprocessen in de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten: de case van het milieubeleid – Ken Hanf
Parlementariërs over de VS en de SU – De Vries, Gualthérie van Weezel en Voorhoeve

JASON Magazine, jaargang 9 (1984), nummer 4
De wedloop naar het Witte Huis – G.A. Irwin en R.B. Andeweg
Een strijd om de ziel van het Zuiden en van Amerika, Helms versus Hunt – A. Lammers
Our Time Has Come …? – Govert Jan Bijl de Vroe
“Europeanen kunnen meer doen aan hun defensie” – Paul Bremer III
Nederland in Amerikaanse ogen, enkele beschouwingen over de Amerikaans-Nederlandse betrekkingen – J.H. Lubbers

JASON Magazine, jaargang 9 (1984), nummer 3
Meer Europese veiligheidssamenwerking zonder aantasting van het Atlantische Bondgenootschap – H. van den Broek
Verslag van de JASON Conferentie: Europa veilig; op eigen benen? – Pieter de Baan en Evert Jan Raven
Het Europese veiligheidsdebat: een inventarisatie – H.A. Schaper
Continuity and Change in the Atlantic Alliance: A European Point of View – Bert van Barlingen

JASON Magazine, jaargang 9 (1984), nummer 2
Beleid en Ideologie in de Volksrepubliek China – Geor Hintzen
De Volksrepubliek China en haar buurlanden – Ontwikkelingen en vooruitzichten – S. Landsbergen
De Chinese revolutie in een “struktureel perspektief” – Erik Tijdgat
Nederlandse belangen en beide China’s – Hans de Hoog
“Chinezen zijn mensen die betalen”! – Bram Peper

JASON Magazine, jaargang 9 (1984), nummer 1
Het IMF: waartoe dient het en hoe werkt het? – H. Visser
Bankkredieten en exportmogelijkheden: onmisbaar voor de oplossing van de schuldenproblematiek – H.J. Witteveen
Wat zou het gevolg van schuldkwijtschelding voor de wereldeconomie zijn? – S.C. Bischoff
De banken en de schulden van de ontwikkelingslanden – C. de Pee
Jorge Fontanals, Argentijns econoom: “Niet de omvang van de schuld is zo dramatisch” – J.J. Teunissen
Schuldenlast van Oost-Europa valt wel mee – E. Dirksen
Oman, een uitzonderlijk land – Maurits Dolmans

JASON Magazine, jaargang 8 (1983), nummer 6
Frans-Nederlandse betrekkingen: overbrugbare tegenstellingen – B.P.L. Steens
De clan van Mitterand – H. Blaisse
Verslag van een ontmoeting met Mikhail Ozerov – E. Tijdgat en E.J. Raven
De beslissing viel ‘s nachts: verslag JASON Simulatiespel – D. Zandee en J. van der Velde

JASON Magazine, jaargang 8 (1983), nummer 5
De ontwikkeling van het Interkerkelijk Vredesberaad – J.E. van Veen
De vredesbeweging ICTO – R. Jobse
“Zo was er het concilie dat de kruisboog wilde verbieden als een Gode onwelgevallig wapen” – Bart Tromp
De invloed van de Nederlandse kerken op de West-Europese defensie – P.B.R. de Geus
De Bijbel over geweld en vrede – J. Douma
Publieke opinie, de kerken en buitenlandse politiek – Maurits Dolmans
‘Het Doel en de Middelen’. Waarover gaat de interne discussie binnen ‘De Nederlandse Vredesbeweging’? – Maurits Dolmans
European Institute for Security Matters – Dick Zandee en Maurits Dolmans
Naar een Europees veiligheidsbeleid? – Dick Zandee

JASON Magazine, jaargang 8 (1983), nummer 4
Ethiek versus politiek? – H.R. van Gunsteren
De dominee en de koopman: samen aan een sobere dis – C.D. de Jong
Macht en ethiek in de internationale politiek – J. van Houwelingen
Een pragmatisch buitenlands beleid – R.B. Soetendorp
Idealisme en realisme in het Nederlands buitenlands beleid – J.J.C. Voorhoeve
Nederland niet gebaat bij neutraliteitspolitiek – H. van den Broek
De ‘Realpolitik’ van Henry Kissinger – Erik Tijdgat

JASON Magazine, jaargang 8 (1983), nummer 3
Politieke cultuur en democratie in Duitsland – Friso Wielenga
Partij-politiek in West-Duitsland van Adenauer tot en met Kohl – Arjen van Rijn
Duitsland in West en Oost: de historische achtergronden van de deling – Hans den Brabander
De Ostpolitik van de Bondrepubliek Duitsland – Dick Zandee
De kanselier over buitenlandse politiek – Helmut Kohl
Naar een nieuwe NAVO-strategie? – Pieter de Baan
Buitenlandse politiek en Buitenlandse Handel – Geert van Loon
1982/1983: keerpunt van Westerse veiligheid? – Rien Geurtsen

JASON Magazine, jaargang 8 (1983), nummer 2
Het thema in kaart – G.W.F. Vigeveno
Naar een nieuwe NAVO strategie? Moet de Flexible Response worden aangepast? – R. Groot en S. Singelsma
Defensie zonder kernwapens in West-Europa – E. Boeker
“Improve our conventional capabilities” – Bernard W. Rogers
Het offensief in het militaire denken van de Sovjet-Unie – P.M.E. Volten
Sociale verdediging – een dagdroom? – A.P. Schmid
Een contextuele oriëntatie op het gebied van oorlog en vrede – G.K. Timmerman

JASON Magazine, jaargang 7 (1982), nummer 6/1
Dutch Contribution to NATO – A.J. Slichting
The Current State of American-European Relations: How Troubled is Our Atlantic Partnership? – A. van Staden
Dutch Infrastructure for Aircraft Research and Development – J. Cornelis
The Two-way Street, Which Way to Go? – Chr. Sanders
Philips and the World-wide Competition – A.E. Pannenborg
Attitudes of the Netherlands and the European Dimension – K.G. de Vries
The European Dimension in the West-West Relations – F.A.M. Alting von Geusau
Impressions from Washington – Dick Zandee

JASON Magazine, jaargang 7 (1982), nummer 5
Diplomaten als kaasverkopers? – L. Doorn
Enkele aspecten van ontwikkelingssamenwerking en buitenlands beleid vanuit het gezichtspunt van de vakbeweging – Johan van Rens
Het Nederlandse overheidsbeleid inzake wapenexport – B.P.J.G. Kerstens
Economische dwangmaatregelen: een illusoire politiek? – Evert-Jan Raven
Gas uit Siberië, achtergronden van een explosieve situatie – Maurits Dolmans
Cuba in Latijns-Amerika II

JASON Magazine, jaargang 7 (1982), nummer 4
Latijns Amerika: de weerbarstige revolutie – Piet Nelissen
Van slavernij tot multinationals, historische achtergronden van de onderontwikkeling in Latijns-Amerika – L. Schellekens
Amerikaans-Europese mededinging in het Caraïbisch gebied – Erik-Jan Hertogs
Nederland en Latijns-Amerika: feiten en meningen – A.E. van Niekerk
Cuba in Latijns-Amerika – W.V. Cohen Stuart
El Salvador – Ronan L.A. Tynan
De Verenigde Naties over ontwapening: indrukken van een teleurstellende zitting – Bert Kreemers

JASON Magazine, jaargang 7 (1982), nummer 3a
Introduction – Maurits Dolman
The Netherlands as a Guide
A Guide Belongs to a Group – J.L. Heldring
The Rôle of The Netherlands in International Politics – M. van der Stoel
Will Cooperation Endure? The Future of European-American Relations – F.A.M. Alting von Geusau
A Letter from a Transatlantic Friend – James E. Dougherty

JASON Magazine, jaargang 7 (1982), nummer 3
Bedreigingen voor Westerse belangen buiten het NAVO Vedragsgebied: problemen en opties – Karel E. Vosskühler
Leven en overleven – B. de Gaay Fortman
Nederland en militair optreden buiten het NAVO Verdragsgebied – Majoor Groot
“Eigenbelang is niet in ons belang” – Biegel
Conclusie met betrekking tot de VN-studie inzake kernwapens – H. van Mierlo
JASON-delegatie bezoekt BAY-seminar – Dick Zandee

JASON Magazine, jaargang 7 (1982), nummer 2
De buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie in de Brezjnev-era – A.P. van Goudoever
Binnenlandse aspecten van het buitenlandse beleid van de Sovjet-Unie – R.Th. Jurrjens
“Een socialistisch verbond van een hoger type?” – Ben de Jong
De Amerikaanse visie – Haig
De gebeurtenissen in Polen – Vladimir Katin
JASON-scholierenconferentie – Dick Zandee

JASON Magazine, jaargang 6 (1981), nummer 6/1
Amerika en Europa en de frustraties der geschiedenis – A. Lammers
Will Cooperation Endure? The Future of European-American Relations – F.A.M. Alting von Geusau
Kunnen economische tegenstellingen de NAVO ondermijnen? – C.D. de Jong
Naar een zelfstandiger Westeuropese politiek – Relus ter Beek
VS-Europa: teleurstelling en waakzaamheid – J.D. Blaauw
Onder hetzelfde dak, maar niet eten uit dezelfde ruif – J.S.L. Gualthérie van Weezel
Een crisis in de verhouding Verenigde Staten – West-Europa? – H.A. Schaper
“Divergence between US and Western Europe: Only a Shadow on the Horizon – Deyess
Impressies uit Moskou – L.J. Brinkhorst

JASON Magazine, jaargang 6 (1981), nummer 5
“Vervlechting bewapening en wapenbeheersing wenselijk en mogelijk” – W.F. van Eekelen
“Een Europese kernmacht: het middel erger dan de kwaal?” – H. Vredeling
“Grote mogendheden weinig belang bij ontwapening en ontspanning” – M.J. Faber
Verslag van forumdiscussie
De rol van Nederland bij de kernontwapening – M. van der Stoel
Politieke affiches – M.F. Le Coultre

JASON Magazine, jaargang 6 (1981), nummer 3
De historische betrekkingen tussen Nederland en Spanje – J.A. Fortuin
De laatste jaren van het Franquisme – L.S. Egas y Trigo
Una democracia vigilada: Spanje na de “staatsgreep” – P.J. Mulder
De buitenlandse politiek van het “nieuwe” Spanje – K.V.A. van Spronsen
De “nationalismen” binnen de Spaanse natie – F. Carrasquer

JASON Magazine, jaargang 6 (1981), nummer 2
Kamer en buitenlands beleid: consensus of controverse? – G.M. de Vries
Verkiezingsprogramma PvdA – A. Stemerdink
D’66 en de buitenlandse politiek – D.K.J. Tommel
Vrede, veiligheid en samenwerking in het CDA-program – A.M. Oostlander
Eenheid in de VVD – A. Ploeg
A letter from a Transatlantic friend – James E. Dougherty

Share this article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Newsletter

Join over 150,000 marketing managers who get our best social media insights, strategies and tips delivered straight to their inbox.