ARCHIEF JASON MAGAZINE: JAARGANG 11-15 (1986-1990)

JASON Magazine, jaargang 15 (1990), nummer 6
Message from the Netherlands Minister for Foreign Affairs – Hans van den Broek
Absolutes and Obsoletes – Rene B. Dentener
Diplomats go Dutch – Jaap Reerink and Frank Kleibrink
Tale of Two Conferences
The Netherlands and the European Community – J.L. Sussana
The World Economy after “Europe 1992” – Marcel Ruiter
Development Cooperation: A Dutch Preoccupation – W. Tims
A World of Difference between Concept and Reality? – Peter du Lingg

JASON Magazine, jaargang 15 (1990), nummer 5
Van de voorzitter – Hendrik Jan Laseur
Vijftien jaar CVSE: balans en perspectief – R.W. Zaagman
Het Duitse huis – Friso Wielenga
Programma congres “Europa, quo vadis?
Tussen eenwording en stembus – Arthur Cremers
Profiel: Willy Brandt – Marcel Ruiter
Europese veiligheid: een utopie? – Hans van der Lee
Mooi groen is niet lelijk – Jaap Reerink
No Nonsense and Lots of Beer?
Vijftien jaar JASON
JASON: de queeste gaat voort – F.A.M. van den Heuvel

JASON Magazine, jaargang 15 (1990), nummer 4
Een schaap in wolfskleren – J.J.G. Jansen
Saddam de Geweld(dad)ige – Kim Smit
Immigratie versterkt positie – R.M. Naftaniël
Hosni Mubarak – Arthur Cremers
Achtergrond van een eindeloze vendetta – Gerard Kreijen
Weinig hoop op vredesproces – Afif Safieh
Kiele-kiele-Koeweit – René Dentener

JASON Magazine, jaargang 15 (1990), nummer 3
De Sovjet-Centrifuge – J.H.L. Löwenhardt
Gorbatsjov moet de oppositie erkennen – Frank Kleibrink
Ontmoeting met Sacharov op de valreep – Karel van het Reve
De finish ligt in Moskou
Crisis in het Balticum
Ik hoop dat het geen Libanon wordt – Karel van het Reve
Sovjet-recht tegen het verval – G.P. van den Berg
Russische romantiek – Felix Kaplan en Kirill Gradov
Nationalisme en perestrojka – Turai Atabaki

JASON Magazine, jaargang 15 (1990), nummer 2
Een nieuwe Europese orde I: zin en onzin in het Europese ontwapeningsproces – René Dentener
Een nieuwe Europese orde II: de Duitse eenwording, de EG en Oost-Europa – Hans van der Lee
EG: verbreding of verdieping? – E.P. Wellenstein
Duitsland: de locomotief van Europa – W.L. Brugsma
“If Europe can do it, the Whole World can do it”
De nieuwe grenzen van de EG: Griekenland, Portugal en Spanje – V.F.M. Wesseling
Europese milieusamenwerking – Laurens-Jan Brinkhorst

JASON Magazine, jaargang 15 (1990), nummer 1
De vorming van het Amerikaanse buitenlandse beleid – Mark W. Edington
Van Yalta tot Malta – F.A.M. Alting
Pragmatisme en ‘peanuts’ – M. van Rossem
De achtertuin van het Witte Huis – Ruud Bos
Zelfbewust Europa dwingt V.S. tot aanpassen – Cees Wittebrood

JASON Magazine, jaargang 14 (1989), nummer 6
Het einde van het tijdperk-Honecker – H. Ramkema
Toeschouwer bij historische ontwikkelingen in Berlijn – Teun Struycken en Hans van der Lee
November-revolutie in de straten van Praag – Hans-Paul Andriessen, Chiel de Leeuw en Onno Maliepaard
In Tsjechoslowakije staat alles in het teken van ’68 – Jiri Pehe en Jan Obrman
De stille revolutie van Hongarije 1989 – István Bársony
Westerse openheid als voorbeeld voor Polen – A. Gerrits

JASON Magazine, jaargang 14 (1989), nummer 5
Diplomatie zegeviert in Zuidelijk Afrika – J.W. van der Meulen
“Verdeeldheid onder blanken leidt tot onderling geweld” – Kumar Sanjay
“Onderhandelingen zonder het ANC zijn zinloos” – Onno Maliepaard en Jaap Reerink
Verdeeldheid Westen ondermijnt sanctiedruk op Zuid-Afrika – Benno van Dam
Sancties Zuid-Afrika: vreedzaam hulpmiddel tegen apartheid – Peter Sluiter
Strijd van Zuidelijk Afrika voor economische bevrijding – Tamme Hansma
Angola en de weg naar nationale verzoening: de visie van UNITA – Anibal Kandeya
Mozambique op weg naar echte vrede? – Hans van der Lee

JASON Magazine, jaargang 14 (1989), nummer 4
De rol van ‘grenzen’ in oorlogsgedrag van staten – A.J. Jongman
Thermometer van de Oost-West betrekkingen – L.J. Paul
Problemen en complicaties rond nieuwe grenzen in Antarctica – A. Bos
De open grenzen in het Europa na 1992 – A. Riemersma

JASON Magazine, jaargang 14 (1989), nummer 3
NAVO werd veertig jaar geleden opgericht. Maar waarom ook weer? – Chiel de Leeuw
De NAVO-top: herrijzenis in plaats van begrafenis – Frank Kleibrink, Hans van der Lee en Onno Maliepaard
Mooie woorden Gorbatsjov hebben macht Sovjetunie niet aangetast – F. Bolkenstein
Mgr. Ernst: de noodzaak van een allesomvattend vredes-idee – Mgr. Ernst
De West Europese Unie als Europese peiler van NAVO – W.F. van Eekelen
JASON ter plekke
Joseph Luns over de NAVO: The Guru has Spoken – J. Luns
Verjaardag NAVO houdt dienstplichtigen niet erg bezig – Jaap Reerink
Verjaardag NAVO is eigenlijk geen reden tot festiviteiten – K. Michailov
Blokdenken in de toekomst niet langer onvermijdelijk – R. Beckers
Nederlandse jongeren en hun visie op de NAVO – NIPO
Doel van de NAVO is onder jongeren gemeengoed – Novib

JASON Magazine, jaargang 14 (1989), nummer 2
Schuldenproblematiek slechts stukje voor stukje op te lossen – P. Bukman
Brady-plan eerste stap op weg naar oplossing – Hans van der Lee
Schuldenproblematiek: alles draait om geld!
Europa is voor Derde Wereld al jarenlang een “Forstress” – E.L. Herfkens
Europa, overeenkomst van Lomé en de schuldenlast van Afrika – F.J.H.C. Smit
Onderhandelen over schulden vereist veel financieel en politiek inzicht – E. van Lennep
Nederlandse banken zitten niet vast in schuldenmoeras – Th. Beels
Mexico maakt ernst met aanpak van de schulden – Jesus Silva-Herzog

JASON Magazine, jaargang 14 (1989), nummer 1
Verwarde situatie in Kososvo heeft complexe geschiedenis – Raymond Detrez
Ceaucescu’s Roemenië: een dodelijke utopie – Sorin Alexandrescu
Turkse Moslims en Moslimse minderheden in Bulgarije – F. de Jong
Joegoslavië op kruispunt van hervorming en verval – J. Mencinger
Albanië, even intrigerend als mysterieus, op weg naar…? – Dolf Went
Gorbatsjov en de veiligheid van Balkan en Middellandse Zee – A.E. Drougos

JASON Magazine, jaargang 13 (1988), nummer 6
Veiligheid, conflict, samenwerking: vaste elementen in bewegend beeld – H.W. Houweling
Zuid-Afrika kan akkoord op drie punten blokkeren – Martin Sommer
Akkoord over Afghanistan blauwdruk voor de vrede? – Chiel de Leeuw
Rol van Verenigde Naties bij regionale conflicten – Dick A. Leurdijk
Vrede en veiligheid zijn niet identiek – Onno Maliepaard

JASON Magazine, jaargang 13 (1988), nummer 5
Voorwoord door de ambassadeur van de Verenigde Staten – John Shad
Enkele kanttekeningen bij de wedloop naar het Witte Huis – G.A. Irwin en R.B. Andeweg
Macht en de onmacht van de Amerikaanse president – E. van de Bilt
Presidentskandidaten in 1988: “Ruziënd op de achterbank” – A. Lammers
Republikeinen en Democraten: waar staan ze voor in 1988? – Onno Maliepaard
Verhouding met Europa speelt in campagnes geen grote rol – Hans-Paul Andriessen en Aldrik Gierveld
Amerika en de angst voor “Fortress Europe” – Y. van Rooy

JASON Magazine, jaargang 13 (1988), nummer 4
Van gezant aan ‘t hof tot moderne diplomaat – Chiel de Leeuw
Het “diplomatieke recht” en de Weense Conventie van 1961 – F. von der Dunk
Een diplomaat zit niet alleen prettig aan rand van zwembad – Chiel de Leeuw en Sam Muller
De Nederlandse diplomatie tussen traditie en ambitie – Aldrik Gierveld
Bij de diplomatie gaat het om de manier waarop je het zegt – L.J. Brinkhorst

JASON Magazine, jaargang 13 (1988), nummer 3
Verlammend verleden houdt Noord-Ierland diep verdeeld – Sam Muller
Noord-Ierland arme uithoek van Europese Gemeenschap – Alex Krijger
“Zolang er geweld is blijven de troepen in Noord-Ierland” – Sam Muller
“Geweld van de IRA versterkt positie van de Protestanten” – J. Taylor
“Britten moeten goedschiks of kwaadschiks weg uit Ierland” – Antoon Seelen
“Jongeren naar Nederland halen om elkaar echt te leren kennen” – Frits Beutick
“Het is altijd geoorloofd om RUC-leden dood te schieten” – Allan Reeve

JASON Magazine, jaargang 13 (1988), nummer 2
“Elke menselijke activiteit is een aanslag op het milieu” – Ad Melkert
“Milieuwetgeving van EG mag wel strenger worden” – Berent
“Beter milieu-onderwijs is een noodzaak voor Europa” – S. Lederer
“Toegenomen milieu-bewustzijn is resultaat van acties Greenpeace” – van Huizen
“Op het terrein van het milieurecht is nog een hele hoop werk te doen” – Th. G. Drupsteen
“Toekomstbeeld voor Nederland: sinaasappelbomen in de polder” – Hans Schmit
Milieuvervuiling heeft veel ingrijpende medische gevolgen – S.J. Tromp
“Bedrijven hebben tegenwoordig wel degelijk oog voor milieu” – A.J. Wiggers
Tegengestelde belangen bij overheid, milieubeweging en het bedrijfsleven – Maartje Kraanen en Alex Krijger

JASON Magazine, jaargang 13 (1988), nummer 1
INF-akkoord: triomf, nederlaag, misverstand of echt keerpunt? – Hylke Tromp
“INF-akkoord is ronduit slecht en brengt Europa in gevaar” – A. Siccama
Het INF-verdrag nu en in de toekomst – Yuri Davydov
Het succes van de vredesbeweging en Reagan als een “super-Faber” – Mient-Jan Faber en G.C. Berkhof
“INF-akkoord is een resultaat van interne zwakte van Amerika” – A. Lammers
Toch nog een toekomst voor de Europese Defensie Gemeenschap? – R.M.S. Vierhout

JASON Magazine, jaargang 12 (1987), nummer 6
“Erg blij dat er een doorbraak is” – H. van den Broek
“Enorme luxe om correspondent te zijn” – Hans-Paul Andriessen en Chiel de Leeuw
“Nederland is eigenlijk mijn hobby” – Chiel de Leeuw
“Groot-Brittanië is niet Europees” – Gervaise Frings
Perestrojka? Benny Hill op Russische TV! – Sergei Melnikov
“Ik snoepte het nieuws voor ieders neus weg” – Joop van Os
“Nederland is journalistieke goudmijn” – Sylvain Ephimenco

JASON Magazine, jaargang 12 (1987), nummer 5
Berlijn van hoofdstad tot zone-stad: 1937-1987 – Willem Melching
Directeur van Goethe-instituut: “Cultuurexport geen smeermiddel” – Dobiess
Duitse rol in Europa: front én brug tussen Oost en West – D. Kolster
Duitse vraagstuk is primair een liberaliseringsprobleem – Maarten Huyink
“De muur is geen hindernis voor onze wil om één stad te zijn” – Chiel de Leeuw

JASON Magazine, jaargang 12 (1987), nummer 4
In de wapenhandel gaan zaken boven principes – Gert-Jan Stempher
Nederland gaat bij aanschaf materiaal niet over één nacht ijs – M. Vermaas
“Wapenhandel de hardste handel die er bestaat” – Pistolen Paul Wilking
“Voor de kleine handelaren valt er niet veel meer te verdienen” – Jules Engel
“Nederlandse wapenindustrie moet niet nog groter worden” – A.B.M. Frinking

JASON Magazine, jaargang 12 (1987), nummer 3
Justitie en het grote probleem van de stroom van asielzoekers – Korte-van Hemel
Schiphol-Oost: “tijdelijk” verblijf voor vluchtelingen zonder papieren – Chiel de Leeuw en Hans-Paul Andriessen
Europarlement wil van EG-landen ruimhartiger vluchtelingenbeleid – John van Tilborg
Oplossen politieke problemen helpt aantal vluchtelingen te verkleinen – Kees Bleichrodt
Vluchtelingenwerk maakt werk van opvang en integratie vluchtelingen – Alex Voets
Traiskirchen, droevig symbool van Europees gesol met vluchtelingen – Laman Trip

JASON Magazine, jaargang 12 (1987), nummer 2
Politieke klimaat na de dood van Mao: opklaringen met hier en daar een bui – W.L. van Woerkom-Chong
Een supermacht die eigenlijk geen supermacht wilde zijn – Tony Saige
Campagne tegen Bourgeois-Liberalisme kan hervormingen niet terugdraaien – Wicher Slagter
Zakendoen in China, kwestie van veel geduld en veel inspanning – Gert-Jan Stempher en Eugen van de Pas
Einde van schoudervulling-loze tijdperk in het Hemelse Rijk – H. Kalmann
VS en West-Europa onderhandelen in Nonnenklooster in Veldhoven – Gert-Jan Stempher

JASON Magazine, jaargang 12 (1987), nummer 1
Jihad veel rijker begrip dan alleen gewapende strijd of heilige oorlog – G.A. Wiegers
Islam moet wereldwijd het Goede over het Kwade laten zegenvieren – Necmehin Erbakan
Oorlog Iran-Irak onvermijdelijk gevolg van tegenstelling Perzen-Arabieren – Michiel Steijn
Theorie van de Islam kent geen verschil tussen kerk en staat – Herman Beck
Islamitisch fundamentalisme spreekt vooral jongeren aan – L.C. Biegel

JASON Magazine, jaargang 11 (1986), nummer 6
Breuk in Westen zou voor Kremlin ook veel nadelige gevolgen hebben – W.M. Gerrits
Gebrek aan vertrouwen staat betere samenwerking in de weg – P.M.E. Volten
Vrees voor akkoorden “over Europa maar zonder Europa” – J.J.M. Penders
“Europa moet eerst orde op eigen zaken stellen” – Alan Jury en Kevin Harris
What Americans Think about Western Europe – William Stott
“Meer Westerse samenwerking nodig in strijd tegen terreur”

JASON Magazine, jaargang 11 (1986), nummer 5
OPEC and the Crash of the Oil Prices – Mahmoud S. Rabbini
The Strategic Role of Petroleum for the West – Denekamp
The Gulf and the Search for Strategic Stability – Anthony H. Cordesman
A “Future” for the Physical Oilmarket and Oil Futures? – Pieter J. Kulsen
 – Peter Odell
Is the World-Oil-Market Controlled by a Cartel? – G.H.B. Verber
Positie van Shell in Zuid-Afrika – L.C. van Wachem

JASON Magazine, jaargang 11 (1986), nummer 4
Terrorisme slechts een onderdeel van gewelddadig menselijk gedrag – A.J. Jongman
‘Weet u, wij Palestijnen hebben niets te verliezen’ – Mohammed Abuleil
Europa en het terrorisme: geen compromissen mogelijk – H. Sondaal en H. van Poorten
Israel richt vergeldingacties op zenuwcentra van terrorisme – Ronnie Naftaniel
Amerikanen zijn belangrijkste doelwitten voor terroristen – Robert Oakley

JASON Magazine, jaargang 11 (1986), nummer 3
Ontwapening na ’45: lange lijst van verwachtingen en teleurstellingen – A. van Staden
West-Europa praat indirect mee bij onderhandelingen in Genève – P.B.R. de Geus
Start Talks Waiting for Soviet Attitude Change – Paul Nitze
Bij MBFR-besprekingen in Wenen is nu het Warschau Pact aan zet – P.J. Wolthers
Europese ontwapeningsconferentie in Stockholm “Litanie zonder eind”? – D. Zandee

JASON Magazine, jaargang 11 (1986), nummer 2
Uitgangspunten buitenlands beleid PvdA, CDA en VVD lopen weinig uiteen – G. Walraven
PvdA wil grotere rol voor Europa op gebied van vrede en veiligheid – J.M. Wiersma en B.J. van den Boomen
Nederland moet niet langer buitenbeentje in NAVO zijn – Ed Nijpels
D66 geeft ook aanzet tot nieuwe ideeën in buitenlandse politiek – Hans van Mierlo
“Visitekaartjes” grote partijen anders dan politieke werkelijkheid – R.A. Koole

JASON Magazine, jaargang 11 (1986), nummer 1
Nederlands voorzitterschap vol uitdagingen en kansen – H. van den Broek
Toekomst van Europarlement lijkt niet bepaald gunstig – Piet Dankert
Technologie stokpaardje van Nederlands voorzitterschap – W.F. van Eekelen
Eureka: Europese samenwerking voor concurrentie op wereldmarkt – P.G. Hoekstra
Zwaartepunt van EG verschuift naar het Zuiden – F.H.J.J. Andriessen
Spanje en Portugal rekenen op voordelen van EG-lidmaatschap – J.F. Hinrichs

Share this article

Newsletter

Join over 150,000 marketing managers who get our best social media insights, strategies and tips delivered straight to their inbox.