ARCHIEF JASON MAGAZINE: JAARGANG 11-15 (1986-1990)

JASON Magazine, jaargang 15 (1990), nummer 6
Message from the Netherlands Minister for Foreign Affairs – Hans van den Broek
Absolutes and Obsoletes – Rene B. Dentener
Diplomats go Dutch – Jaap Reerink and Frank Kleibrink
Tale of Two Conferences
The Netherlands and the European Community – J.L. Sussana
The World Economy after “Europe 1992” – Marcel Ruiter
Development Cooperation: A Dutch Preoccupation – W. Tims
A World of Difference between Concept and Reality? – Peter du Lingg

JASON Magazine, jaargang 15 (1990), nummer 5
Van de voorzitter – Hendrik Jan Laseur
Vijftien jaar CVSE: balans en perspectief – R.W. Zaagman
Het Duitse huis – Friso Wielenga
Programma congres “Europa, quo vadis?
Tussen eenwording en stembus – Arthur Cremers
Profiel: Willy Brandt – Marcel Ruiter
Europese veiligheid: een utopie? – Hans van der Lee
Mooi groen is niet lelijk – Jaap Reerink
No Nonsense and Lots of Beer?
Vijftien jaar JASON
JASON: de queeste gaat voort – F.A.M. van den Heuvel

JASON Magazine, jaargang 15 (1990), nummer 4
Een schaap in wolfskleren – J.J.G. Jansen
Saddam de Geweld(dad)ige – Kim Smit
Immigratie versterkt positie – R.M. Naftaniël
Hosni Mubarak – Arthur Cremers
Achtergrond van een eindeloze vendetta – Gerard Kreijen
Weinig hoop op vredesproces – Afif Safieh
Kiele-kiele-Koeweit – René Dentener

JASON Magazine, jaargang 15 (1990), nummer 3
De Sovjet-Centrifuge – J.H.L. Löwenhardt
Gorbatsjov moet de oppositie erkennen – Frank Kleibrink
Ontmoeting met Sacharov op de valreep – Karel van het Reve
De finish ligt in Moskou
Crisis in het Balticum
Ik hoop dat het geen Libanon wordt – Karel van het Reve
Sovjet-recht tegen het verval – G.P. van den Berg
Russische romantiek – Felix Kaplan en Kirill Gradov
Nationalisme en perestrojka – Turai Atabaki

JASON Magazine, jaargang 15 (1990), nummer 2
Een nieuwe Europese orde I: zin en onzin in het Europese ontwapeningsproces – René Dentener
Een nieuwe Europese orde II: de Duitse eenwording, de EG en Oost-Europa – Hans van der Lee
EG: verbreding of verdieping? – E.P. Wellenstein
Duitsland: de locomotief van Europa – W.L. Brugsma
“If Europe can do it, the Whole World can do it”
De nieuwe grenzen van de EG: Griekenland, Portugal en Spanje – V.F.M. Wesseling
Europese milieusamenwerking – Laurens-Jan Brinkhorst

JASON Magazine, jaargang 15 (1990), nummer 1
De vorming van het Amerikaanse buitenlandse beleid – Mark W. Edington
Van Yalta tot Malta – F.A.M. Alting
Pragmatisme en ‘peanuts’ – M. van Rossem
De achtertuin van het Witte Huis – Ruud Bos
Zelfbewust Europa dwingt V.S. tot aanpassen – Cees Wittebrood

JASON Magazine, jaargang 14 (1989), nummer 6
Het einde van het tijdperk-Honecker – H. Ramkema
Toeschouwer bij historische ontwikkelingen in Berlijn – Teun Struycken en Hans van der Lee
November-revolutie in de straten van Praag – Hans-Paul Andriessen, Chiel de Leeuw en Onno Maliepaard
In Tsjechoslowakije staat alles in het teken van ’68 – Jiri Pehe en Jan Obrman
De stille revolutie van Hongarije 1989 – István Bársony
Westerse openheid als voorbeeld voor Polen – A. Gerrits

JASON Magazine, jaargang 14 (1989), nummer 5
Diplomatie zegeviert in Zuidelijk Afrika – J.W. van der Meulen
“Verdeeldheid onder blanken leidt tot onderling geweld” – Kumar Sanjay
“Onderhandelingen zonder het ANC zijn zinloos” – Onno Maliepaard en Jaap Reerink
Verdeeldheid Westen ondermijnt sanctiedruk op Zuid-Afrika – Benno van Dam
Sancties Zuid-Afrika: vreedzaam hulpmiddel tegen apartheid – Peter Sluiter
Strijd van Zuidelijk Afrika voor economische bevrijding – Tamme Hansma
Angola en de weg naar nationale verzoening: de visie van UNITA – Anibal Kandeya
Mozambique op weg naar echte vrede? – Hans van der Lee

JASON Magazine, jaargang 14 (1989), nummer 4
De rol van ‘grenzen’ in oorlogsgedrag van staten – A.J. Jongman
Thermometer van de Oost-West betrekkingen – L.J. Paul
Problemen en complicaties rond nieuwe grenzen in Antarctica – A. Bos
De open grenzen in het Europa na 1992 – A. Riemersma

JASON Magazine, jaargang 14 (1989), nummer 3
NAVO werd veertig jaar geleden opgericht. Maar waarom ook weer? – Chiel de Leeuw
De NAVO-top: herrijzenis in plaats van begrafenis – Frank Kleibrink, Hans van der Lee en Onno Maliepaard
Mooie woorden Gorbatsjov hebben macht Sovjetunie niet aangetast – F. Bolkenstein
Mgr. Ernst: de noodzaak van een allesomvattend vredes-idee – Mgr. Ernst
De West Europese Unie als Europese peiler van NAVO – W.F. van Eekelen
JASON ter plekke
Joseph Luns over de NAVO: The Guru has Spoken – J. Luns
Verjaardag NAVO houdt dienstplichtigen niet erg bezig – Jaap Reerink
Verjaardag NAVO is eigenlijk geen reden tot festiviteiten – K. Michailov
Blokdenken in de toekomst niet langer onvermijdelijk – R. Beckers
Nederlandse jongeren en hun visie op de NAVO – NIPO
Doel van de NAVO is onder jongeren gemeengoed – Novib

JASON Magazine, jaargang 14 (1989), nummer 2
Schuldenproblematiek slechts stukje voor stukje op te lossen – P. Bukman
Brady-plan eerste stap op weg naar oplossing – Hans van der Lee
Schuldenproblematiek: alles draait om geld!
Europa is voor Derde Wereld al jarenlang een “Forstress” – E.L. Herfkens
Europa, overeenkomst van Lomé en de schuldenlast van Afrika – F.J.H.C. Smit
Onderhandelen over schulden vereist veel financieel en politiek inzicht – E. van Lennep
Nederlandse banken zitten niet vast in schuldenmoeras – Th. Beels
Mexico maakt ernst met aanpak van de schulden – Jesus Silva-Herzog

JASON Magazine, jaargang 14 (1989), nummer 1
Verwarde situatie in Kososvo heeft complexe geschiedenis – Raymond Detrez
Ceaucescu’s Roemenië: een dodelijke utopie – Sorin Alexandrescu
Turkse Moslims en Moslimse minderheden in Bulgarije – F. de Jong
Joegoslavië op kruispunt van hervorming en verval – J. Mencinger
Albanië, even intrigerend als mysterieus, op weg naar…? – Dolf Went
Gorbatsjov en de veiligheid van Balkan en Middellandse Zee – A.E. Drougos

JASON Magazine, jaargang 13 (1988), nummer 6
Veiligheid, conflict, samenwerking: vaste elementen in bewegend beeld – H.W. Houweling
Zuid-Afrika kan akkoord op drie punten blokkeren – Martin Sommer
Akkoord over Afghanistan blauwdruk voor de vrede? – Chiel de Leeuw
Rol van Verenigde Naties bij regionale conflicten – Dick A. Leurdijk
Vrede en veiligheid zijn niet identiek – Onno Maliepaard

JASON Magazine, jaargang 13 (1988), nummer 5
Voorwoord door de ambassadeur van de Verenigde Staten – John Shad
Enkele kanttekeningen bij de wedloop naar het Witte Huis – G.A. Irwin en R.B. Andeweg
Macht en de onmacht van de Amerikaanse president – E. van de Bilt
Presidentskandidaten in 1988: “Ruziënd op de achterbank” – A. Lammers
Republikeinen en Democraten: waar staan ze voor in 1988? – Onno Maliepaard
Verhouding met Europa speelt in campagnes geen grote rol – Hans-Paul Andriessen en Aldrik Gierveld
Amerika en de angst voor “Fortress Europe” – Y. van Rooy

JASON Magazine, jaargang 13 (1988), nummer 4
Van gezant aan ‘t hof tot moderne diplomaat – Chiel de Leeuw
Het “diplomatieke recht” en de Weense Conventie van 1961 – F. von der Dunk
Een diplomaat zit niet alleen prettig aan rand van zwembad – Chiel de Leeuw en Sam Muller
De Nederlandse diplomatie tussen traditie en ambitie – Aldrik Gierveld
Bij de diplomatie gaat het om de manier waarop je het zegt – L.J. Brinkhorst

JASON Magazine, jaargang 13 (1988), nummer 3
Verlammend verleden houdt Noord-Ierland diep verdeeld – Sam Muller
Noord-Ierland arme uithoek van Europese Gemeenschap – Alex Krijger
“Zolang er geweld is blijven de troepen in Noord-Ierland” – Sam Muller
“Geweld van de IRA versterkt positie van de Protestanten” – J. Taylor
“Britten moeten goedschiks of kwaadschiks weg uit Ierland” – Antoon Seelen
“Jongeren naar Nederland halen om elkaar echt te leren kennen” – Frits Beutick
“Het is altijd geoorloofd om RUC-leden dood te schieten” – Allan Reeve

JASON Magazine, jaargang 13 (1988), nummer 2
“Elke menselijke activiteit is een aanslag op het milieu” – Ad Melkert
“Milieuwetgeving van EG mag wel strenger worden” – Berent
“Beter milieu-onderwijs is een noodzaak voor Europa” – S. Lederer
“Toegenomen milieu-bewustzijn is resultaat van acties Greenpeace” – van Huizen
“Op het terrein van het milieurecht is nog een hele hoop werk te doen” – Th. G. Drupsteen
“Toekomstbeeld voor Nederland: sinaasappelbomen in de polder” – Hans Schmit
Milieuvervuiling heeft veel ingrijpende medische gevolgen – S.J. Tromp
“Bedrijven hebben tegenwoordig wel degelijk oog voor milieu” – A.J. Wiggers
Tegengestelde belangen bij overheid, milieubeweging en het bedrijfsleven – Maartje Kraanen en Alex Krijger

JASON Magazine, jaargang 13 (1988), nummer 1
INF-akkoord: triomf, nederlaag, misverstand of echt keerpunt? – Hylke Tromp
“INF-akkoord is ronduit slecht en brengt Europa in gevaar” – A. Siccama
Het INF-verdrag nu en in de toekomst – Yuri Davydov
Het succes van de vredesbeweging en Reagan als een “super-Faber” – Mient-Jan Faber en G.C. Berkhof
“INF-akkoord is een resultaat van interne zwakte van Amerika” – A. Lammers
Toch nog een toekomst voor de Europese Defensie Gemeenschap? – R.M.S. Vierhout

JASON Magazine, jaargang 12 (1987), nummer 6
“Erg blij dat er een doorbraak is” – H. van den Broek
“Enorme luxe om correspondent te zijn” – Hans-Paul Andriessen en Chiel de Leeuw
“Nederland is eigenlijk mijn hobby” – Chiel de Leeuw
“Groot-Brittanië is niet Europees” – Gervaise Frings
Perestrojka? Benny Hill op Russische TV! – Sergei Melnikov
“Ik snoepte het nieuws voor ieders neus weg” – Joop van Os
“Nederland is journalistieke goudmijn” – Sylvain Ephimenco

JASON Magazine, jaargang 12 (1987), nummer 5
Berlijn van hoofdstad tot zone-stad: 1937-1987 – Willem Melching
Directeur van Goethe-instituut: “Cultuurexport geen smeermiddel” – Dobiess
Duitse rol in Europa: front én brug tussen Oost en West – D. Kolster
Duitse vraagstuk is primair een liberaliseringsprobleem – Maarten Huyink
“De muur is geen hindernis voor onze wil om één stad te zijn” – Chiel de Leeuw

JASON Magazine, jaargang 12 (1987), nummer 4
In de wapenhandel gaan zaken boven principes – Gert-Jan Stempher
Nederland gaat bij aanschaf materiaal niet over één nacht ijs – M. Vermaas
“Wapenhandel de hardste handel die er bestaat” – Pistolen Paul Wilking
“Voor de kleine handelaren valt er niet veel meer te verdienen” – Jules Engel
“Nederlandse wapenindustrie moet niet nog groter worden” – A.B.M. Frinking

JASON Magazine, jaargang 12 (1987), nummer 3
Justitie en het grote probleem van de stroom van asielzoekers – Korte-van Hemel
Schiphol-Oost: “tijdelijk” verblijf voor vluchtelingen zonder papieren – Chiel de Leeuw en Hans-Paul Andriessen
Europarlement wil van EG-landen ruimhartiger vluchtelingenbeleid – John van Tilborg
Oplossen politieke problemen helpt aantal vluchtelingen te verkleinen – Kees Bleichrodt
Vluchtelingenwerk maakt werk van opvang en integratie vluchtelingen – Alex Voets
Traiskirchen, droevig symbool van Europees gesol met vluchtelingen – Laman Trip

JASON Magazine, jaargang 12 (1987), nummer 2
Politieke klimaat na de dood van Mao: opklaringen met hier en daar een bui – W.L. van Woerkom-Chong
Een supermacht die eigenlijk geen supermacht wilde zijn – Tony Saige
Campagne tegen Bourgeois-Liberalisme kan hervormingen niet terugdraaien – Wicher Slagter
Zakendoen in China, kwestie van veel geduld en veel inspanning – Gert-Jan Stempher en Eugen van de Pas
Einde van schoudervulling-loze tijdperk in het Hemelse Rijk – H. Kalmann
VS en West-Europa onderhandelen in Nonnenklooster in Veldhoven – Gert-Jan Stempher

JASON Magazine, jaargang 12 (1987), nummer 1
Jihad veel rijker begrip dan alleen gewapende strijd of heilige oorlog – G.A. Wiegers
Islam moet wereldwijd het Goede over het Kwade laten zegenvieren – Necmehin Erbakan
Oorlog Iran-Irak onvermijdelijk gevolg van tegenstelling Perzen-Arabieren – Michiel Steijn
Theorie van de Islam kent geen verschil tussen kerk en staat – Herman Beck
Islamitisch fundamentalisme spreekt vooral jongeren aan – L.C. Biegel

JASON Magazine, jaargang 11 (1986), nummer 6
Breuk in Westen zou voor Kremlin ook veel nadelige gevolgen hebben – W.M. Gerrits
Gebrek aan vertrouwen staat betere samenwerking in de weg – P.M.E. Volten
Vrees voor akkoorden “over Europa maar zonder Europa” – J.J.M. Penders
“Europa moet eerst orde op eigen zaken stellen” – Alan Jury en Kevin Harris
What Americans Think about Western Europe – William Stott
“Meer Westerse samenwerking nodig in strijd tegen terreur”

JASON Magazine, jaargang 11 (1986), nummer 5
OPEC and the Crash of the Oil Prices – Mahmoud S. Rabbini
The Strategic Role of Petroleum for the West – Denekamp
The Gulf and the Search for Strategic Stability – Anthony H. Cordesman
A “Future” for the Physical Oilmarket and Oil Futures? – Pieter J. Kulsen
 – Peter Odell
Is the World-Oil-Market Controlled by a Cartel? – G.H.B. Verber
Positie van Shell in Zuid-Afrika – L.C. van Wachem

JASON Magazine, jaargang 11 (1986), nummer 4
Terrorisme slechts een onderdeel van gewelddadig menselijk gedrag – A.J. Jongman
‘Weet u, wij Palestijnen hebben niets te verliezen’ – Mohammed Abuleil
Europa en het terrorisme: geen compromissen mogelijk – H. Sondaal en H. van Poorten
Israel richt vergeldingacties op zenuwcentra van terrorisme – Ronnie Naftaniel
Amerikanen zijn belangrijkste doelwitten voor terroristen – Robert Oakley

JASON Magazine, jaargang 11 (1986), nummer 3
Ontwapening na ’45: lange lijst van verwachtingen en teleurstellingen – A. van Staden
West-Europa praat indirect mee bij onderhandelingen in Genève – P.B.R. de Geus
Start Talks Waiting for Soviet Attitude Change – Paul Nitze
Bij MBFR-besprekingen in Wenen is nu het Warschau Pact aan zet – P.J. Wolthers
Europese ontwapeningsconferentie in Stockholm “Litanie zonder eind”? – D. Zandee

JASON Magazine, jaargang 11 (1986), nummer 2
Uitgangspunten buitenlands beleid PvdA, CDA en VVD lopen weinig uiteen – G. Walraven
PvdA wil grotere rol voor Europa op gebied van vrede en veiligheid – J.M. Wiersma en B.J. van den Boomen
Nederland moet niet langer buitenbeentje in NAVO zijn – Ed Nijpels
D66 geeft ook aanzet tot nieuwe ideeën in buitenlandse politiek – Hans van Mierlo
“Visitekaartjes” grote partijen anders dan politieke werkelijkheid – R.A. Koole

JASON Magazine, jaargang 11 (1986), nummer 1
Nederlands voorzitterschap vol uitdagingen en kansen – H. van den Broek
Toekomst van Europarlement lijkt niet bepaald gunstig – Piet Dankert
Technologie stokpaardje van Nederlands voorzitterschap – W.F. van Eekelen
Eureka: Europese samenwerking voor concurrentie op wereldmarkt – P.G. Hoekstra
Zwaartepunt van EG verschuift naar het Zuiden – F.H.J.J. Andriessen
Spanje en Portugal rekenen op voordelen van EG-lidmaatschap – J.F. Hinrichs

Share this article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Newsletter

Join over 150,000 marketing managers who get our best social media insights, strategies and tips delivered straight to their inbox.