ARCHIEF JASON MAGAZINE: JAARGANG 1-5 (1976-1980)

JASON Magazine, jaargang 5 (1980), nummer 6/1
Stripverhalen en de kernbewapening – J. van der Velde
Détente: geen illusiepolitiek – C.A. van der Klaauw
Ontspanning als inzet van wedijver tussen Oost en West – P.J. Teunissen
De rangorde in het ontspanningsproces – H. van den Bergh
Het vermeende leiderschap van de Verenigde Staten – S.I.P. van Campen
Eindelijk: een verdrag over dubieuze wapens – J.P. Huner

JASON Magazine, jaargang 5 (1980), nummer 5
Vijf jaar JASON – W. van den Muijsenbergh
Nederland en de wenselijkheid van Atlantische samenwerking – W.F. van Eekelen
PPR-visie op de buitenlandse politiek – H. Waltmans
Nederland, gidsland of gidsvolk? – L.J. Wecke
De rol van Nederland in de internationale politiek – M. van der Stoel
Volgland, gidsland of katalysator – J.J.C. Voorhoeve
Nederland als voortrekkersland – H.N. Boon
Een gids behoort tot een groep – J.L. Heldring
De crises in Iran en Afghanistan – M. van der Meulen en R. Verwey

JASON Magazine, jaargang 5 (1980), nummer 4
Wie beïnvloedt het kernwapenbeleid? – K.A. Nederlof
Wat zich afspeelde rond de kernwapens – J. Veen
Het IKV en de kernwapendiscussie – J.A.E. Vermaat
De peilingen van het IKV – B. Kreemers
“Wie stopt de neutronenbom?” – P.J.J. Maessen
De parlementaire bemoeienis met de moderniseringskwestie – J. Veen

JASON Magazine, jaargang 5 (1980), nummer 3
Vietnam: een historisch perspectief – J.M. Pluvier
Indochina: Zuidoostaziatisch kruitvat – R. Feddema
De ASEAN: regionale organisatie en factor in de wereldpolitiek – E.J.G. Ouwejan
De Cambodjaanse tragedie – B. ter Haar
H.A. Kissinger over Cambodja
Pjotr Grigorenko in Nederland

JASON Magazine, jaargang 4 (1979), nummer 5/6
De Europese kernmachten in een veranderende strategische context – G.C. Berkhof en G.W.F. Vigeveno
De Oost-West verhoudingen in stripverhalen – J. van der Velde
Verschuivende machtsbalans

JASON Magazine, jaargang 4 (1979), nummer 4
Het labyrinth van pers en politiek – Gardeniers-Berendsen
Rol van de pers in het Westen – M.L. Snijders
De rol van de pers in Oost-Europa – W. van den Bercken
De rol van de pers in de Derde Wereld – L. Santoso
Invloed of geen invloed – K.A. Nederlof
De Verenigde Naties en de dubieuze wapens – J.P. Huner
Verslag van de JASON-conferentie

JASON Magazine, jaargang 4 (1979), nummer 2
Het ontstaan van de NAVO – G.K. Timmerman
Finlandisering: een feit en een verwijt? – W.G. Stuyvenberg
Waarom Nederland lid van de NAVO werd – H.A. Schaper
De Nederlandse politieke partijen en de NAVO – J. v.d. Velde
De NAVO en de ontspanning – J.Th. Hoekema
Is er een toekomst voor de NAVO? – K.A. Nederlof
Politieke en militaire strategie van de Sovjet-Unie – G.W.F. Vigeveno

JASON Magazine, jaargang 4 (1979), nummer 1
Het ontstaan van de twee Duitse staten – L. Sütö
De tweede Berlijncrisis – W. Togtema
Defensie in de DDR – J. van der Velde
De DDR op de niet-reguliere toer – G.K. Timmerman
De DDR: een provincie van de Sovjet-Unie? – B. de Jong
Kunst ten behoeve van het socialisme – H. van Dam
Bevolkingspolitiek: schuld betalen met kind – B. Knapen
Interview met een Oostduitse onderwijzeres – E. van Vemde en J. Mooysma
Economische versus ruimtelijke planning – B. van der Lingen en J. de Vliet

JASON Magazine, jaargang 3 (1978), nummer 5
Conferentieverslag
Interventie in Libanon: oorzaak van bloedvergieten of enig redmiddel – G.W.F. Vigeveno
Sociale verdediging: optie voor West-Europa – G. Sharp
Interventie: recht versus machtspolitiek – K. Nederlof
Studiedag sociale verdediging
Ideologie versus economie: de Oost-West verhouding in een nieuw licht – P. Krug
Commentaar op: “Hoe kan een derde wereldoorlog ontstaan?” – J. van der Velde

JASON Magazine, jaargang 3 (1978), nummer 4
Nieuwe technologie en de krachtsverhouding Oost-West – G.C. Berkhof
De implicaties van precisiegeleide wapens voor afschrikking, verdediging en ontwapening – B.J. van Eenennaam
Meer technologisch beleid voor minder technologische bedreiging – L. Wecke
Vermindering van technologie: een middel tot ontspanning? – A. Ploeg
Dagboek van een delegatielid bij de SAVVN – J.Th. Hoekema

JASON Magazine, jaargang 3 (1978), nummer 3
De nieuwe Afrikapolitiek van de Sovjet-Unie – R. Hodder Williams
Nazeuren over Kolwezi – G.J.P. de Vries
Reisimpressies uit Afrika – W.H.A.M. van den Muijsenbergh
Houphouët Boigny: een Afrikaanse visie op de problemen in Afrika – J.H. Meesman
Hoe kan een derde wereldoorlog ontstaan? – G.W.F. Vigeveno
De bijeenkomst van Belgrado: een pas op de plaats? – J. van der Valk
Praten over Conga – R.D. Praaning

JASON Magazine, jaargang 3 (1978), nummer 2
Interview met Van der Klaauw – K.A. Nederlof
Ontwapening en ontwikkeling – P.H. Kooijmans
Jongeren en ontwapening – M.E.L. Fikkers-van der Spek
Speciale VN-zitting: teken aan de wand – M.I. van der Zee
Wapenwedloop stoppen: een taak voor de VN – S. Volovets
Neutronenbom niet inhumaner – G.W.F. Vigeveno
De Vijftien en de NAVO – E.J. de Ryck van der Gracht

JASON Magazine, jaargang 3 (1978), nummer 1
De Negen en de NAVO – B.R. Bot
Betrekkingen tussen de VS en de USSR – 1917-1941 – G.D. Embree
Tegenstellingen en samenwerking – M.D. Schulman
Energie en internationale machtsverhoudingen – J.L.K.F. de Vries
Bewapening en ontwapening, feiten en ficties – R.D. Praaning

JASON Magazine, jaargang 2 (1977), nummer 6
Recente ontwikkelingen in de Volksrepubliek China – G.J.P. de Vries
China 1900-1949 – P.P. Witte
Reisimpressies – J. Bax en R. Wilderom
De buitenlandse politiek van China – Oey Toen Ping
De wolf en de tijger – D.M. van Rosmalen
China als kernmogendheid anno 1977 – R.L. Adriaansen

JASON Magazine, jaargang 2 (1977), nummer 5
Hoe zien wij Oost-Europa? – R.D. Praaning
“Veranderingen binnen Oosteuropees systeem mogelijk” – Kooijmans
“Oost-Europa blijvend verschijnsel” – M. Racz
“Oosteuropese politiek is zaak van velen geworden” – C.C. van de Heuvel
Forumdiscussie over ideologische strijd en kranten – J.Th. Hoekema
Nationale Conferentie 1977 – W.H.A.M. v.d. Muijsenbergh
“Rus in feite niet geïnteresseerd in Marxisme” – van het Reve
Politieke jongeren uiten kritiek en zelfkritiek
Eurocommunisme – Een misplaatste term – R.D. Praaning
“Breznjev kunnen uitschelden is onbelangrijk” – M.A. Krutukolev

JASON Magazine, jaargang 2 (1977), nummer 4
Overwinning van een constructieve benadering – Y. Kashlev
De toekomst van de CVSE – M. Nimitz
Wat doet het neutron? – F.T. Jork
Amerikaans-Russische discussie over mensenrechten
ISMUN – R. Manser

JASON Magazine, jaargang 2 (1977), nummer 3
Enkele gedachten over Belgrado – N.H. Biegman
Post-Helsinki: toetsingsconferentie in Belgrado – D. Nincic
Belgrado en daarna – C.C. van den Heuvel
De feitelijke naleving van de Slotakte – F.Z.R. Wijchers
Wat zijn inhumane wapens? – G. Vigeveno

JASON Magazine, jaargang 2 (1977), nummer 2
Zorgen voor morgen – W.J.C. Schouten
Communisten en de huidige Sociaal-Democratie – S. Salychev
Praten over: Amerikaans-Russische betrekkingen – R.D. Praaning
Parlementaire bemoeienis met buitenlands beleid – S.W. Couwenberg
Taakverdeling: wildgroei van Europese eenwording – K.A. Nederlof

JASON Magazine, jaargang 1 (1976), nummer 5
Visserijrechten en de Zeerechtconferentie – B. Bjarnason
De derde VN-Zeerechtconferentie en de vrije vaart ter zee – J.A. Walkaten
Militair-strategische aspecten van het zeerecht – G. Jungslager
EYSM: gemengde berichten uit Warschau – R.D. Praaning
De EYSM en de “Social Progress” – R.D. Praaning
Ontwapeningsnota: moedeloos en mat – J.Th. Hoekema

JASON Magazine, jaargang 1 (1976), nummer 4
Werkelijkheid en mythe van het M.I.C. – A. van Staden
Het Kapitalisme: de bron van het M.I.C. – A.G. Spek
Enige vragen bij het Mil. Industr. Complex – C.C. Sanders
Inleiding op het conferentie-thema – R.D. Praaning
Atlantische samenwerking in Noord-Zuid perspectief – L.H. Brinkhorst
Interview met NAVO-secr. gen. Luns – F.L.M. Lafort
De Ontspanning, zoals Moskou die ziet – W. Lomeiko

JASON Magazine, jaargang 1 (1976), nummer 3
De ‘Sonnenfeldt doctrine’ – J.Th. Hoekema
Met welk Europa voelen wij ons verbonden? – F. Rondagh
Atlantische verbondenheid – E.J. de Rijck van der Gracht
Het voordeel van de twijfel – B. Bartstra
Interview met Rui Casimiro – K.A. Nederlof
Oost-Europa: een speciale behandeling – M. van den Heuvel
Thema van de Nationale JASON-conferentie – J.L.K.F. de Vries
“Bij ons is iedereen gelukkig” – W. v.d. Muijsenbergh

JASON Magazine, jaargang 1 (1976), nummer 2
Het ontstaan van de Koude Oorlog – J.Th. Hoekema
Begrip voor begrip – R.D. Praaning
De Koude Oorlog vanuit historische oogpunt – H.A. Schaper
Onderwijsconferentie – M.I. Carlier
Een blik op Polen – M. Tomala

Share this article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Newsletter

Join over 150,000 marketing managers who get our best social media insights, strategies and tips delivered straight to their inbox.