ARCHIEF JASON MAGAZINE: JAARGANG 1-5 (1976-1980)

JASON Magazine, jaargang 5 (1980), nummer 6/1
Stripverhalen en de kernbewapening – J. van der Velde
Détente: geen illusiepolitiek – C.A. van der Klaauw
Ontspanning als inzet van wedijver tussen Oost en West – P.J. Teunissen
De rangorde in het ontspanningsproces – H. van den Bergh
Het vermeende leiderschap van de Verenigde Staten – S.I.P. van Campen
Eindelijk: een verdrag over dubieuze wapens – J.P. Huner

JASON Magazine, jaargang 5 (1980), nummer 5
Vijf jaar JASON – W. van den Muijsenbergh
Nederland en de wenselijkheid van Atlantische samenwerking – W.F. van Eekelen
PPR-visie op de buitenlandse politiek – H. Waltmans
Nederland, gidsland of gidsvolk? – L.J. Wecke
De rol van Nederland in de internationale politiek – M. van der Stoel
Volgland, gidsland of katalysator – J.J.C. Voorhoeve
Nederland als voortrekkersland – H.N. Boon
Een gids behoort tot een groep – J.L. Heldring
De crises in Iran en Afghanistan – M. van der Meulen en R. Verwey

JASON Magazine, jaargang 5 (1980), nummer 4
Wie beïnvloedt het kernwapenbeleid? – K.A. Nederlof
Wat zich afspeelde rond de kernwapens – J. Veen
Het IKV en de kernwapendiscussie – J.A.E. Vermaat
De peilingen van het IKV – B. Kreemers
“Wie stopt de neutronenbom?” – P.J.J. Maessen
De parlementaire bemoeienis met de moderniseringskwestie – J. Veen

JASON Magazine, jaargang 5 (1980), nummer 3
Vietnam: een historisch perspectief – J.M. Pluvier
Indochina: Zuidoostaziatisch kruitvat – R. Feddema
De ASEAN: regionale organisatie en factor in de wereldpolitiek – E.J.G. Ouwejan
De Cambodjaanse tragedie – B. ter Haar
H.A. Kissinger over Cambodja
Pjotr Grigorenko in Nederland

JASON Magazine, jaargang 4 (1979), nummer 5/6
De Europese kernmachten in een veranderende strategische context – G.C. Berkhof en G.W.F. Vigeveno
De Oost-West verhoudingen in stripverhalen – J. van der Velde
Verschuivende machtsbalans

JASON Magazine, jaargang 4 (1979), nummer 4
Het labyrinth van pers en politiek – Gardeniers-Berendsen
Rol van de pers in het Westen – M.L. Snijders
De rol van de pers in Oost-Europa – W. van den Bercken
De rol van de pers in de Derde Wereld – L. Santoso
Invloed of geen invloed – K.A. Nederlof
De Verenigde Naties en de dubieuze wapens – J.P. Huner
Verslag van de JASON-conferentie

JASON Magazine, jaargang 4 (1979), nummer 2
Het ontstaan van de NAVO – G.K. Timmerman
Finlandisering: een feit en een verwijt? – W.G. Stuyvenberg
Waarom Nederland lid van de NAVO werd – H.A. Schaper
De Nederlandse politieke partijen en de NAVO – J. v.d. Velde
De NAVO en de ontspanning – J.Th. Hoekema
Is er een toekomst voor de NAVO? – K.A. Nederlof
Politieke en militaire strategie van de Sovjet-Unie – G.W.F. Vigeveno

JASON Magazine, jaargang 4 (1979), nummer 1
Het ontstaan van de twee Duitse staten – L. Sütö
De tweede Berlijncrisis – W. Togtema
Defensie in de DDR – J. van der Velde
De DDR op de niet-reguliere toer – G.K. Timmerman
De DDR: een provincie van de Sovjet-Unie? – B. de Jong
Kunst ten behoeve van het socialisme – H. van Dam
Bevolkingspolitiek: schuld betalen met kind – B. Knapen
Interview met een Oostduitse onderwijzeres – E. van Vemde en J. Mooysma
Economische versus ruimtelijke planning – B. van der Lingen en J. de Vliet

JASON Magazine, jaargang 3 (1978), nummer 5
Conferentieverslag
Interventie in Libanon: oorzaak van bloedvergieten of enig redmiddel – G.W.F. Vigeveno
Sociale verdediging: optie voor West-Europa – G. Sharp
Interventie: recht versus machtspolitiek – K. Nederlof
Studiedag sociale verdediging
Ideologie versus economie: de Oost-West verhouding in een nieuw licht – P. Krug
Commentaar op: “Hoe kan een derde wereldoorlog ontstaan?” – J. van der Velde

JASON Magazine, jaargang 3 (1978), nummer 4
Nieuwe technologie en de krachtsverhouding Oost-West – G.C. Berkhof
De implicaties van precisiegeleide wapens voor afschrikking, verdediging en ontwapening – B.J. van Eenennaam
Meer technologisch beleid voor minder technologische bedreiging – L. Wecke
Vermindering van technologie: een middel tot ontspanning? – A. Ploeg
Dagboek van een delegatielid bij de SAVVN – J.Th. Hoekema

JASON Magazine, jaargang 3 (1978), nummer 3
De nieuwe Afrikapolitiek van de Sovjet-Unie – R. Hodder Williams
Nazeuren over Kolwezi – G.J.P. de Vries
Reisimpressies uit Afrika – W.H.A.M. van den Muijsenbergh
Houphouët Boigny: een Afrikaanse visie op de problemen in Afrika – J.H. Meesman
Hoe kan een derde wereldoorlog ontstaan? – G.W.F. Vigeveno
De bijeenkomst van Belgrado: een pas op de plaats? – J. van der Valk
Praten over Conga – R.D. Praaning

JASON Magazine, jaargang 3 (1978), nummer 2
Interview met Van der Klaauw – K.A. Nederlof
Ontwapening en ontwikkeling – P.H. Kooijmans
Jongeren en ontwapening – M.E.L. Fikkers-van der Spek
Speciale VN-zitting: teken aan de wand – M.I. van der Zee
Wapenwedloop stoppen: een taak voor de VN – S. Volovets
Neutronenbom niet inhumaner – G.W.F. Vigeveno
De Vijftien en de NAVO – E.J. de Ryck van der Gracht

JASON Magazine, jaargang 3 (1978), nummer 1
De Negen en de NAVO – B.R. Bot
Betrekkingen tussen de VS en de USSR – 1917-1941 – G.D. Embree
Tegenstellingen en samenwerking – M.D. Schulman
Energie en internationale machtsverhoudingen – J.L.K.F. de Vries
Bewapening en ontwapening, feiten en ficties – R.D. Praaning

JASON Magazine, jaargang 2 (1977), nummer 6
Recente ontwikkelingen in de Volksrepubliek China – G.J.P. de Vries
China 1900-1949 – P.P. Witte
Reisimpressies – J. Bax en R. Wilderom
De buitenlandse politiek van China – Oey Toen Ping
De wolf en de tijger – D.M. van Rosmalen
China als kernmogendheid anno 1977 – R.L. Adriaansen

JASON Magazine, jaargang 2 (1977), nummer 5
Hoe zien wij Oost-Europa? – R.D. Praaning
“Veranderingen binnen Oosteuropees systeem mogelijk” – Kooijmans
“Oost-Europa blijvend verschijnsel” – M. Racz
“Oosteuropese politiek is zaak van velen geworden” – C.C. van de Heuvel
Forumdiscussie over ideologische strijd en kranten – J.Th. Hoekema
Nationale Conferentie 1977 – W.H.A.M. v.d. Muijsenbergh
“Rus in feite niet geïnteresseerd in Marxisme” – van het Reve
Politieke jongeren uiten kritiek en zelfkritiek
Eurocommunisme – Een misplaatste term – R.D. Praaning
“Breznjev kunnen uitschelden is onbelangrijk” – M.A. Krutukolev

JASON Magazine, jaargang 2 (1977), nummer 4
Overwinning van een constructieve benadering – Y. Kashlev
De toekomst van de CVSE – M. Nimitz
Wat doet het neutron? – F.T. Jork
Amerikaans-Russische discussie over mensenrechten
ISMUN – R. Manser

JASON Magazine, jaargang 2 (1977), nummer 3
Enkele gedachten over Belgrado – N.H. Biegman
Post-Helsinki: toetsingsconferentie in Belgrado – D. Nincic
Belgrado en daarna – C.C. van den Heuvel
De feitelijke naleving van de Slotakte – F.Z.R. Wijchers
Wat zijn inhumane wapens? – G. Vigeveno

JASON Magazine, jaargang 2 (1977), nummer 2
Zorgen voor morgen – W.J.C. Schouten
Communisten en de huidige Sociaal-Democratie – S. Salychev
Praten over: Amerikaans-Russische betrekkingen – R.D. Praaning
Parlementaire bemoeienis met buitenlands beleid – S.W. Couwenberg
Taakverdeling: wildgroei van Europese eenwording – K.A. Nederlof

JASON Magazine, jaargang 1 (1976), nummer 5
Visserijrechten en de Zeerechtconferentie – B. Bjarnason
De derde VN-Zeerechtconferentie en de vrije vaart ter zee – J.A. Walkaten
Militair-strategische aspecten van het zeerecht – G. Jungslager
EYSM: gemengde berichten uit Warschau – R.D. Praaning
De EYSM en de “Social Progress” – R.D. Praaning
Ontwapeningsnota: moedeloos en mat – J.Th. Hoekema

JASON Magazine, jaargang 1 (1976), nummer 4
Werkelijkheid en mythe van het M.I.C. – A. van Staden
Het Kapitalisme: de bron van het M.I.C. – A.G. Spek
Enige vragen bij het Mil. Industr. Complex – C.C. Sanders
Inleiding op het conferentie-thema – R.D. Praaning
Atlantische samenwerking in Noord-Zuid perspectief – L.H. Brinkhorst
Interview met NAVO-secr. gen. Luns – F.L.M. Lafort
De Ontspanning, zoals Moskou die ziet – W. Lomeiko

JASON Magazine, jaargang 1 (1976), nummer 3
De ‘Sonnenfeldt doctrine’ – J.Th. Hoekema
Met welk Europa voelen wij ons verbonden? – F. Rondagh
Atlantische verbondenheid – E.J. de Rijck van der Gracht
Het voordeel van de twijfel – B. Bartstra
Interview met Rui Casimiro – K.A. Nederlof
Oost-Europa: een speciale behandeling – M. van den Heuvel
Thema van de Nationale JASON-conferentie – J.L.K.F. de Vries
“Bij ons is iedereen gelukkig” – W. v.d. Muijsenbergh

JASON Magazine, jaargang 1 (1976), nummer 2
Het ontstaan van de Koude Oorlog – J.Th. Hoekema
Begrip voor begrip – R.D. Praaning
De Koude Oorlog vanuit historische oogpunt – H.A. Schaper
Onderwijsconferentie – M.I. Carlier
Een blik op Polen – M. Tomala

Share this article

Newsletter

Join over 150,000 marketing managers who get our best social media insights, strategies and tips delivered straight to their inbox.